Blog | Help to Help

Insamlingsstiftelsen Help to Help väljer in ny styrelseordförande

 

Catharina Johansson Söderström väljs in som ny styrelseordförande. Catharina kommer senast från PwC, där hon arbetat som auktoriserad revisor, de senaste 17 åren som partner. Under sin tid på PwC har Catharina även innehaft chefsroller samt arbetat med bland annat utbildning, jämställdhetsfrågor och coachning.

"Jag är stolt och glad över styrelsens förtroende! Som styrelseledamot och ordförande får jag en unik möjlighet att genom Help to Helps verksamhet göra skillnad för unga människor i Tanzania och Uganda. Så att ungdomar får universitetsutbildning, så att de kan försörja sig själva och sina familjer och så att de kan bidra till utvecklingen av sina egna länder. Längre fram hoppas vi självklart kunna gå in i fler länder. Med drygt 30 års erfarenhet av arbete med företag och organisationer, av olika storlekar, olika branscher och utvecklingsfaser, vill jag bidra till styrelsens ambition att utveckla styrelsearbetet till nästa nivå." säger Catharina Johansson Söderström.

Help to Help har vuxit snabbt under de senaste två åren. En kartläggning av organisationens stipendieprogram för högskolestudenter i Tanzania visar på tydliga resultat - studenterna fullföljer sina utbildningar, kommer i arbete genom Help to Helps nätverk och  arbetsförberedande kurser och kan därmed bidra till sina samhällen. Precis så som var ämnat när Help to Help grundades. Visionen framåt är att till 2020 ha skalat upp verksamheten till att innefatta stipendier för 750 studenter i 3-4 länder och har försett 10 000 ungdomar med de kunskaper som krävs för att få eller skapa sig ett jobb. 

"För att nå vår vision behöver vi bli än mer strategiska vad gäller vår långsiktiga finansiering och organisationsutveckling men också förfina våra interna processer och uppföljningsmetoder för att säkerställa att våra resurser används på rätt sätt och gör nytta. Catharina bidrar med gedigen erfarenhet, struktur och nätverk. Hon har en förmåga att både se till helheten och samtidigt identifiera specifika utvecklingsområden, risker och möjligheter. Hon blir dessutom ett mycket bra bollplank till mig som verksamhetsansvarig och entreprenör. Jag ser fram emot att se hur Help to Help utvecklas med Catharina som ordförande." säger Malin Cronqvist, grundare och verksamhetsansvarig."

Help to Help i Hufvudstadsbladet

Hack2Help – en intensiv och kreativ workshop med syfte att möjliggöra ännu mer skillnad framöver.


I helgen anordnade vi och Knowit ett hackathon med syfte att förbättra givarupplevelsen på vår hemsida. 20 fantastiska personer ägnade helgen åt att bidra med kreativa lösningar på våra utmaningar. Vi kommer inom kort dela dessa så att du kan följa med i utvecklingen av vår crowdfunding 2.0, med vilken vi ämnar möjliggöra ännu mer skillnad i världen framöver!

Stort tack till samtliga deltagare, Knowit med projektteam Olga Buchenko, Elin Brundin, Markus Secund, Julia Suneson för fantastiskt bra genomförande av evenemanget.

Se bilder här: http://bit.ly/2nGkSPl

Drivkraft + utbildning = början på förändring

 

Lainess Mwendas examen inom Food Science Technology finansierades av Help to Helps månadsgivare. Hon pluggade hårt, och på fritiden deltog hon i vårt IT boot camp samt CV- och intervjuträning för att förbereda sig inför arbetslivet. Nu har hon fått anställning i sin hemregion Njombe, och lär ut näringslära till familjer med barn under fem år, med målsättning att minska antalet barn i regionen som lider av näringsbrist och relaterade sjukdomar. 

 

Hellow friends, just want to share that I’ve gotten my first job! I’m so happy now that I can take care of my family and continue to help my community with my knowledge and skills.”

Välkommen Lova Pettersson!

 

Välkommen Lova, som gör praktik hos oss under våren! 

“Det är med en skräckblandad förtjusning som jag inleder mitt sista år som student på kandidatprogrammet i Globala Studier på Göteborgs Universitet. En utbildning som sannerligen väckt mitt engagemang kring utvecklingsfrågor, främst med fokus på social hållbarhet och rätten till utbildning.

Jag blev därför otroligt nyfiken på just Help to Helps verksamhet och deras nytänkande visioner för skapandet av en långsiktig hållbarhet från en gräsrotsnivå. Med självhjälp, transparens och personlig kommunikation som tydliga grundstenar.

Lova Pettersson heter jag och kommer praktisera på Help to Help och assistera utvecklingen av verksamhetens två program, samt jobba med den kommunikativa biten. Jag är otroligt taggad och supertacksam att få tillbringa denna tid med Help to Help och få möjligheten att utveckla och ta lärdom från Help to Helps påverkansarbete!”