Blog | Help to Help

Värdeskapande samarbeten med företag möjliggör utveckling och expansion

Help to Helps verksamhet finansieras till stor del av samarbeten med företag som både möjliggör utbildning för specifika studenter men också gör att verksamheten kan utvecklas och expandera.  Ett av de första företagen som gick in som partner är Moderna Försäkringar Företag & Industri som Help to Help samarbetat med sedan 2015. 

 

Som en del av partnerskapet möjliggör Moderna Försäkringar utbildning för specifika Help to Help-studenter. "Vår verksamhet speglar hela samhället, vi har därför valt att sponsra studenter inom olika utbildningsområden som i sin tur speglar behoven i det Tanzaniska samhället.” Modernas medarbetare får kontinuerligt följa sina studenter; Anitha, Petro, Somoe, Ayubu, Altho och Mwanakheri och på så sätt se hur partnerskapet gör skillnad för dem i praktiken.

 

Under årens lopp har partnerskapet involverat en rad olika aktiviter. Help to Help har medverkat vid kundträffar och inspirationsdagar för medarbetare, Moderna Försäkringar har bjudits in till Help to Helps events och fått träffa Naomi Shimba, Help to Helps operativt ansvariga i Tanzania och studenten Lainess Mwenda. I somras engagerade Moderna Försäkringar sina anställda i Help to Helps kampanj #delaendröm för att belysa vikten av att vi alla vågar drömma om en bättre värld.

 

Långsiktiga relationer är A och O för Help to Help och därför är det viktigt för oss att leverera värde till våra partners. Samarbetet med Moderna Försäkringar är ett bra exempel på detta.

 

Ett företagssamarbete kan se olika ut beroende på företagets profil, behov och önskemål. Är ditt företag intresserade av att engagera er som partner? Kontakta malin@helptohelp.se för ett möte. 

 

Bild: Föreläsning med Help to Helps grundare Malin, workshop med Moderna Försäkringars medarbetare och Help to Helps gåvobevis till julen. Genom åren har partnerskapet inneburit en rad gemensamma aktivititeter. I samtliga aktiviteter har värdeskapande medarbetarengagemang prioriterats.

 


 

Bild: Partnerskapet med Help to Help innebär att Moderna Försäkringar möjliggör utbildning för specifika Help to Help-studenter. Mwanakheri är en av dem och studerar till tandhygienist i Makete, södra Tanzania.

 

Läs mer om Help to Helps samarbete med Moderna här: https://www.modernaforsakringar.se/foretag/om-oss/moderna-help-to-help/

 

Statssekreterare Modéer om Help to Helps metod för att adressera "Skills Gap"-utmaningen


”I think Help to Help has a very good idea on how to match ideas from different actors, from the young generation – the next generation, with businesses both from the global south and businesses from Sweden. This way of uniting actors and creating different kind of dialogues to see how to solve problems, I think are very useful for the sustainable future that we’d like to see. All of us.” - Ulrika Modéer

Help to Help besöker Sveriges Riksdag för att prata om effektivitet och uppföljning kring bistånd

Bild: Malin Cronqvist, Help to Help och Sofia Arkelsten, ledamot i Utrikesutskottet

Idag var vi inbjudna till Sveriges riksdag för att träffa Sofia Arkelsten, riksdagsledamot och ledamot i Utrikesutskottet.

Dialogen och närheten mellan politiker och aktörer inom ideell sektor i Sverige är unik och mycket viktig. Tack för ett givande samtal om effektivitet och uppföljning kring bistånd och Agenda 2030.

#MeToo

Bild: Consolata Chikoti har startat den första kvinnliga studentföreningen på Tanzanias största och äldsta universitet

Ökad jämställdhet är en mycket viktig fråga för Help to Help och ett av syftena med vårt IT boot camp. Förutom att deltagarna får möjlighet att lära sig grundläggande datorkunskaper, ges de därför även möjlighet att diskutera och utöka sina kunskaper om jämställdhet.

Help to Help har tagit fram ett workshop-koncept där deltagarna via verktyget Mentimeter, kan vittna om diskriminering eller sexuella trakasserier anonymt. På ett effektivt men tryggt sätt visualiseras kvinnornas berättelser, jobbiga erfarenheter kan komma upp till ytan och synliggöras. I och med det uppstår en känsla av inte vara ensam av att ha blivit utsatt och dessa annars mycket känsliga frågorna kan lyftas upp för diskussion. Inte sällan vittnas det om erbjudanden från manliga lärare och chefer om bättre betyg eller jobbmöjligheter i utbyte mot sexuella tjänster, förhinder att avancera i karriär eller erhålla förtroendepositioner på universitet eller arbetsplatsen. Allt för många kvinnor tvingas till konflikt med sina familjer för rättigheten att välja utbildning själva eller möjligheten att ärva tillgångar och land.

Vi vet att det tar tid att förändra de strukturer som bidrar till att kvinnor diskrimineras. Men genom att skapa ett forum där erfarenheter delas, precis som #MeToo syftar till, kan vi tillsammans synliggöra problemen, dela idéer om hur dessa kan adresseras och bidra till förändring.

Vi är stolta över att tidigare IT boot camp-deltagare engagerar sig i att driva jämställdhetsfrågan i ett land som fortfarande präglas av enorm ojämlikhet mellan män och kvinnor. Consolata Chikoti, deltagare i IT boot camp 2015 har startat den första kvinnliga studentföreningen på Tanzanias största och äldsta universitet. Föreningen har nu ett hundratal medlemmar och arbetar bl.a. för att en kvinna en dag ska kunna bli ordförande för universitetets studentkår. Det, är början på förändring!

Malin Cronqvist utnämnd till Årets IT-kvinna för vårt IT-boot camp-koncept

 

Utmärkelsen delades ut av Tieto vid Universum Talent Excellence Awards med motiveringen: ”Med ett brinnande engagemang och en stark vilja skapar Årets IT-kvinna en förändring där den behövs som mest. Genom att förse kvinnor med kunskap inom IT och Tech-området skapar hon skillnad som på lång sikt kommer att kunna förändra världen.”

Help to Help har hittills utbildat drygt 300 kvinnor i grundläggande datorkunskaper. Nu vill vi skala upp konceptet och fördubbla det antalet det kommande året. Om utvecklingen fortsätter i dagens takt stänger vi lönegapet mellan kvinnor och män i utvecklingsländer först år 2168. Men genom att utrusta kvinnor med grundläggande datorkunskap, ge tillgång till karriärhandledning och öka intresset för tekniska utbildningar, kan vi nå jämställdhet 100 år tidigare, visar statistik från Accenture. ”För mig är priset ett kvitto på att handling premieras. Men vi kan inte göra detta själva. För att kunna göra en storskalig skillnad krävs att fler företag tar ansvar för och är med och driver jämställdhetsfrågan.” Jobbar du på ett föredrag som brinner för IT och jämställdhet? Kontakta oss på info@helptohelp.se för ett möte om vi kan göra tillsammans.

Med ett brinnande engagemang och en stark vilja skapar Årets IT-kvinna en förändring där den behövs som mest. Genom att förse kvinnor med kunskap inom IT och Tech-området skapar hon skillnad som på lång sikt kommer att kunna förändra världen. -  Tietos motivering till utmärkelsen

”För mig är priset ett kvitto på att handling premieras. Men vi kan inte göra detta själva. För att kunna göra en storskalig skillnad krävs att fler företag tar ansvar för och är med och driver jämställdhetsfrågan.” - Årets IT-kvinna 2017 Malin Cronqvist om utmärkelsen