Gåvobevis FAQ | Help to Help

Gåvobevis FAQ

Hur beställer jag gåvobeviset?

Du beställer genom att fylla i formuläret som du hitta antingen via länken här (www.helptohelp.se/gavobevis/bestall) eller genom att klicka på knappen Gåvobevis uppe i högra hörnet på hemsidans förstasida. I menyn väljer du Beställ gåvobevis.

Hur mycket kostar gåvobeviset?

Det fenomenala med vårt gåvobevis är att du själv väljer hur stor gåva du vill ge bort. Du kan välja att ge bort en gåva på 50 kr eller mer. Välj en summa som passar dig. Kanske vill du hellre ge bort flera gåvobevis var och en med lite mindre värde, det går lika bra. Även mindre bidrag gör stor skillnad!

Vad gör jag om jag inte vill ge min gåva till någon särskild student?

Om du inte vill allokera ditt bidrag till en särskild student fördelas det på alla våra studenter och gåvan bidrar till att betala deras skolavgifter nästa termin. Du behöver då inte lösa in ditt kort med koden utan kan strunta i det steget. Däremot tycker vi absolut att du ska Gilla oss på Facebook eller registrera dig för vårt nyhetsbrev så att du kan få de senaste nyheterna om hur det går för våra studenter och se hur din gåva gör skillnad. Registrerar dig för nyhetsbrev gör du genom att maila till malin@helptohelp.se.

Kan jag välja att dela upp min gåva mellan flera studenter på samma kod?

Ja, det går utmärkt. Se bara till att du fyller upp hela summan du fått i julklapp. Vill du dessutom lägga till ett eget bidrag går det givetvis bra. Du gör det i det sista steget innan du löser in kortet och slutför din donation. Följ instruktionerna på sidan Aktivera gåvobeviset.

Hur mycket av min gåva når fram till ändamålet?

100 % är det enkla svaret. Summan på gåvobeviset går oavkortat till att betala skolavgifter för Help to Helps fantastiska studenter. Vi för över skolavgiften terminsvis direkt till respektive lärosäte och försäkrar oss på så sätt om att allt går helt rätt till och att studenten kan studera. När vanliga donationer görs via hemsidan adderar vi en administrationsavgift på 10 % till ditt bidrag eftersom vi har kostnader för bank och transaktionstjänster som vi måste täcka. Utan de tjänsterna kan vi inte föra över studiestipendierna till Tanzania. Vi har valt att separera administrationsavgiften från din donation för att det ska bli tydligt för dig exakt hur mycket som går till ändamålet och hur mycket som krävs i administration för att genomföra vårt arbete och förmedla din hjälp. Men som sagt, hela gåvan på ditt gåvobevis går direkt till ändamålet. Det kan du lita på!

Mitt kort fungerar inte, vad gör jag?

Kontakta Malin Cronqvist eller Erik Bäck på telefonnummer 0704087474 eller 0706190360. Du kan också maila till malin@helptohelp.se så hjälper vi dig så fort vi bara kan.

Varför stödjer Help to Help just högskolestudier?

Utvecklingen i många länder har gått framåt med stormsteg under det senaste årtiondet vilket ju är fantastiskt. För att det ska fortsätta krävs att det finns utbildade lärare, sjuksköterskor, läkare, ingenjörer och företagare som kan bygga upp landet inifrån på lång sikt. Det behövs inhemska lärare som kan undervisa, sjuksköterskor som kan genomföra trygga förlossningar och ingenjörer som bygger vägar som möjliggör att även landsbygden kan utvecklas. Idag finns väldigt få organisationer som arbetar med just högskolestudier. I ett land som Tanzania med en kontinuerlig och markant tillväxt men där knappt 3 % studerar vidare på universitet, i ett land där korruption infiltrerar regering och myndigheter, där är behovet av att utbildning enormt stort. Nobelpristagaren Malala Yousafzai och Hans Rosling, båda pekar på att utbildning är nyckeln till kontinuerlig utveckling i världens fattigare länder.

Man kan också diskutera vikten av just högre utbildning ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Hjälporganisationer, FN-samfund och västvärldens biståndsorgan har i flera decennier satsat enorma resurser på att barn ska få gå i skolan, det är en mycket viktig mänsklig rättighet. Mycket talar för att satsningarna gett utdelning, vi är på god väg att nå millenniemålen och idag går de allra flesta barnen i världen i skolan. Men förutom att det är en mänsklig rättighet bör satsningarna på utbildning ha i syfte att skapa självförsörjande, trygga, stabila och välfungerande länder. För att de barn som går i skolan ska kunna använda sina räknekunskaper eller sin läskunnighet i samhället krävs att de går i mål, får en yrkes- eller högskoleutbildning och kan komma i arbete och bli samhällsförändrare. Alltså, om investeringarna på grundskoleutbildning ska bli samhällsekonomiskt lönsamma måste vi också hjälpa ungdomar till högskoleutbildning, först då har vi hjälpt till självhjälp genom utbildning.