Om Help to Help | Help to Help

VÅR STORY - FROM EDUCATION TO EMPOWERMENT

Tanzania är ett av världens fattigaste länder trots att det är ett av de länder i världen som fått mest bistånd, inte minst från Sverige. År 2010 bodde Help to Helps grundare Malin Cronqvist en höst i byn Matema på den Tanzaniska landsbygden. Under sin vistelse började hon fundera på om det inte fanns ett grundläggande problem med traditionellt bistånd:

Om någon har ont skickas läkare. Om någon är hungrig skickas mat. Vad skulle hända om det inte skickades någonting alls?

På plats i Tanzania såg Malin en enorm potential i landet, men framförallt i de unga personer som blivit hennes vänner. Alla hade stora drömmar och visioner för sig själva och för hur de ville förändra Tanzania. Det fanns egentligen bara ett problem. De allra flesta unga kör fast vid ett gigantiskt hinder - att betala skolavgiften för fortsatta studier på högskola.

Liksom många andra vid den här tiden började hon ifrågasätta om hjälpen kom fram och vad den gjorde för nytta. Hon bestämde sig för att bygga en verksamhet baserad på transparens och hjälp till självhjälp - för långsiktig positiv förändring.

Help to Helps uppmärksammade crowdfunding-koncept lanserades i början av 2014 som ett led i ambitionen att göra det enklare och personligare att bidra.

 

För att garantera långsiktig positiv förändring har Help to Help ett koncept bestående av två likvärdigt viktiga delar:

Help to Help Scholarship Program

 

Vi ger stipendier för högskolestudier så att ungdomar får chansen att påverka sin och sitt lands framtid. Två gånger om året kan studenter som inte själva kan finansiera sin utbildning ansöka om stipendie hos oss. Vi ger stipendier till drivna och ambitiösa ungdomar med tydliga målsättningar.

 

Scholarship Program

Help to Help Skills for Employment Program

 

Vi motverkar arbetslöshet bland unga i Tanzania via riktade utbildningar så nyutexaminerade lättare kommer ut i arbete. Via vårt karriärsnätverk skapar vi i ett tidigt skede även kontakter mellan studenter och lokala företag så studenterna kan börja förbereda sig inför arbetslivet. 

 

Skills for Employment Program

DEN GODA CIRKELN
- EN UNIK MODELL FÖR UTVECKLING

 

Den Goda Cirkeln är vår metod och vår värdegrund. Help to Help jobbar inte med att åtgärda det negativa i världen, utan vi arbetar med att möjliggöra det goda och att skapa ett hållbart positivt kretslopp. Så här fungerar det:

 

1. Urval

Studenter som har svårigheter att betala skolavgifter ansöker om stipendier hos Help to Help. Utifrån en kravprofil gör vi ett noggrant urval.

 

2. Crowdfunding

Våra utvalda stipendiater presenterar sig på respektive profil på vår hemsida. Privatpersoner och företag väljer att bidra till studieavgiften för studenterna.

 

3. Studier

Studenterna studerar och kommunicerar frekvent på vår hemsida, så att alla som vill kan följa dem såväl inför tentor som på praktikplatser. 

 

4. Nätverk & riktade utbildningar

Studenterna tar del av utbildningar och våra nätverk med företag och förbereder sig på så vis inför arbetslivet.

 

5. Examen

Studenterna tar examen och är nu förberedda inför arbetslivet via sin utbildning och vårt karriärsnätverk. 

 

6. Jobb

Studenterna börjar arbeta. De försörjer sig själva, sina familjer och kommer dessutom kunna betala för nästa generations studier.

DET VI GÖR FUNGERAR

 

 

  • Vår vision är att bidra till tydlig positiv förändring i världen genom att investera i kunskap

  • Vår mission är att hjälpa till självhjälp genom att sponsra universitetsutbildning för ungdomar och bygga broar mellan studenter och näringsliv i utvecklingsländer

  • Våra kärnvärderingar är: kunskap, nytänkande och transparens

  • Vi sponsrar blivande sjuksköterskor, läkare, lärare, ingenjörer, agronomer, jurister, ekonomer och naturvetare från hela Tanzania och Uganda

  • Vi har hittills möjliggjort utbildning för 127 unga vuxna, 60 har tagit examen och fler är på väg

VAR MED OCH HJÄLP OSS

 

Vi tror på gemensamma krafter. Oavsett om du är privatperson eller om du vill engagera ditt företag så möjliggör varje donation stor förändring. Genom högskoleutbildning får unga själva chansen att förändra sin och sitt lands framtid. Som privatperson kan du välja att sponsra en eller flera studenter på vår crowdfundingsida eller bidra långsiktigt genom att bli månadsgivare med valfri summa. Om du vill ge bort möjligheten att hjälpa - beställ vårt gåvobevis, en uppskattad gåva året om.

 

Du kan stödja oss på följande vis: