NEWS & MEDIA

Press release

2020-12-14

Grundare från Netlight backar Help to Help – ska utveckla världens mest effektiva stipendieprogram för högskolestudier

Fyra av grundarna bakom IT-konsultföretaget Netlight engagerar sig nu i organisationen Help to Help. Syftet är att utveckla världens mest effektivautbildningsprogram för ungdomar i Afrika.

Biståndsorganisationen Help to Help tillkännager idag ett nytt samarbete med stiftelsen Four Founders of Netlight. Samarbetet kommer att sträcka sig över sex år och omfatta cirka 10 miljoner SEK. Därutöver har stiftelsens grundare engagerat sig privat med ytterligare 1,5 miljoner SEK under 2019.

- Vi är väldigt glada över Four Founders of Netlights engagemang. Med hjälp av deras stöd kan Help to Help öka det totala antalet studenter sedan starten med mer än 50 procent på ett bräde, säger Help to Helps grundare och verksamhetschef Malin Cronqvist.

Under de kommande sex åren ska Help to Help med stöd av Four Founders of Netlight utveckla den nuvarande verksamheten till att bli ett av världens främsta program för att möjliggöra högskoleutbildning som leder till jobb för unga afrikanska, framtida ledare. En del av stödet ska gå direkt till utbildning för fler blivande läkare, lärare och ingenjörer - yrken det idag råder stor brist på i Afrika. Dessutom ska Help to Help använda stödet till att utveckla nya sätt att finansiera högskoleutbildning och att nå nya målgrupper som annars inte hade kunnat utbilda sig. Engagemanget i Help to Help är den första donationen stiftelsen gör, men fler väntas ske inom exempelvis miljöområdet.

- Utbildning är den biståndsform vi tror allra mest på. Tillgång till medarbetare med högre utbildning ger möjlighet för det lokala näringslivet och samhället att utvecklas och stå på egna ben, säger Erik Ygberg från Four Founders of Netlight. För oss var det också viktigt att hitta en person och en organisation som vi kan lita på till 100 procent, och där vi kan känna oss trygga i att våra pengar får maximal effekt där de verkligen behövs. När vi kom i kontakt med Malin och Help to Help kände vi omedelbart den tryggheten, vilket gjorde valet av vår första mottagare lätt.

Potentialen är betydande - enligt Världsbanken påbörjar bara tre procent av studenter i Tanzania en eftergymnasial utbildning idag. Samtidigt visar Help to Helps egen effektutvärdering från 2019 att 78 procent av de studenter som genomgått högskolestudier får ett kvalificerat och inkomstbringande jobb inom ett år efter examen. Inkluderat alla som läser vidare och dem som gör kvalificerad men obetald praktik får 89 procent en kvalificerad sysselsättning. 85 procent av studenterna bidrar direkt till ökad familjeförsörjning, och försörjer i genomsnitt 3,68 familjemedlemmar inom ett år efter examen. 59 procent finansierar också fortsatt utbildning för sina syskon.

- Det är oerhört roligt att få samarbeta med en grupp entreprenörer och visionärer som tror på vikten av utbildning. Four Founders of Netlight är liksom Help to Help övertygade om att utbildning i kombination med digitala lösningar är avgörande för att öka möjligheterna för unga människor i Afrika, säger Malin Cronqvist.

Detta är Netlight och Four Founders of Netlight

Stiftelsen Four Founders of Netlight startades av Netlight-grundarna Jonas Hovmark, Kristoffer Nilsson, Erik Ygberg och Henrik Sidebäck. I styrelsen sitter även Per Lilja. Konsultföretaget Netlight omsatte 2019 cirka 1,6 miljarder SEK och har i dagsläget över 1 300 anställda i Stockholm, München, Hamburg, Berlin, Oslo, Helsingfors, Zürich, Köpenhamn och Frankfurt am Main. Netlight Consulting utsågs 2015 och 2016 till Sveriges bästa arbetsgivare i Universums medarbetarundersökning. VD är Erik Ringertz.

Detta är Help to Help
Help to Help grundades av Malin Cronqvist 2010. Verksamheten består av två delar: stipendieprogrammet Scholarship Program och Help to Help Academy, som vuxit fram med syfte att öka den kompetens som efterfrågas i arbetslivet och minska steget till ett fast jobb. Help to Help har under tio års tid möjliggjort högre utbildning för framtidens läkare, lärare och ingenjörer och många andra yrkeskategorier i Östafrika genom sitt stipendieprogram. Av de 387 studenter som hittills tagits in i stipendieprogrammet har snart 188 hunnit ta examen.Stiftelsen verkar i Östafrika, en av de fattigaste men samtidigt mest ekonomiskt snabbväxande regionerna i världen. Allt fler företag investerar i Östafrika, där det finns gott om både naturtillgångar och arbetskraft, men där högre utbildad arbetskraft saknas i många fall. Ett exempel på detta är Tanzania, ett av de största länderna i Östafrika. Här finns endast drygt 0,014 läkare per tusen invånare (Världsbanken). Detta går att jämföra med Sverige med 3,984 läkare per tusen invånare. Det finns således fler läkare på Karolinska sjukhuset än i hela Tanzania.

För mer information:

Malin Cronqvist

Grundare och verksamhetschef Help to Help ‍

malin@helptohelp.se

070-408 74 74

Läs mer i artikeln här.

 DONATE NOW!