NEWS & MEDIA

Press release

2021-11-01

Help to Help tillsätter ny VD för att öka expansionstakten

Den 1 november tillträder Clara Luthman som ny VD för Help to Help. Luthman har sedan 2019 haft rollen som Operativ chef med fokus på att utveckla verksamheten, validera Help to Helps effekt och skapa förutsättningar för expansion. 

Idag, den 1 november, tillträder Clara Luthman som ny VD för Help to Help. Luthman har sedan 2019 haft rollen som operativ chef med fokus på att utveckla verksamheten, validera Help to Helps effekt och skapa förutsättningar för expansion. 

- Det känns både spännande och hedrande att ta över ledarskapet för Help to Help. Verksamheten är välskött, har en modell som bevisat skapar samhällseffekt och vi är ett starkt team. De kommande fem åren ska vi växa med 500 procent och etablera oss som ett av världens mest effektiva stipendieprogram som leder till jobb! Jag ser fram emot att göra den resan tillsammans med alla som utgör Help to Help-familjen - våra månadsgivare, företagspartners och privata finansiärer, säger Clara Luthman.

Help to Help startades 2010 av Malin Cronqvist och Erik Bäck med innovationsstöd från KTH. Idag bedriver stiftelsen stipendieprogram för högskoleutbildning i Tanzania och Uganda och överbryggar avståndet mellan studenter och arbetsmarknaden genom utbildning och nätverksbyggande. 

- För mig har det alltid varit viktigt att bygga en organisation som är under konstant utveckling och då är rätt kompetens och ledarskap, i rätt fas, helt avgörande. Med Clara som VD har Help to Help de bästa förutsättningarna att ta nästa steg mot att expandera verksamheten och samtidigt bibehålla vår fokus på transparens, säger Malin Cronqvist.

Efter 11 år som VD tar Cronqvist nu en aktiv roll som Founding Member i styrelserna i både Sverige och Tanzania. 

- Jag ser fram emot att kunna fokusera mer på strategiska frågor, bidra med erfarenhet och skapa förutsättningar för nya partnerskap i min roll som grundare och styrelseledamot, fortsätter Malin Cronqvist.

- Framtiden ser ljus ut med fortsatt expansion i existerande länder i Östafrika men på sikt också till nya marknaden. Men pandemin har också bjudit på utmaningar.  


- Covid-19 har inneburit att universitet har bedrivit onlineutbildning i perioder vilket varit en utmaning för studenter med bristande tillgång till internet och datorer. Samtidigt ser vi det som en stor möjlighet, eftersom utvecklingen har gått snabbt och det finns stor potential i att bedriva en större del av verksamheten digitalt framöver. Utöver att genomföra denna omställning är ett ännu närmare samarbete med arbetsmarknaden i Östafrika, ett tydligare fokus på stipendiaterna som framtidens ledare och långsiktiga partnerskap mina viktigaste prioriteringar framöver, berättar Clara Luthman.


Innan årsskiftet kommer Help to Help ta in nya studenter till stipendieprogrammet i både Tanzania och Uganda och genomföra workshops för 500 studenter i olika delar av Tanzania för att förbereda dem för stundande arbetsmarknad.
Kontaktuppgifter

Clara Luthman, VD, clara @helptohelp.se, 0707991739

Malin Cronqvist, Grundare & Founding Board Member, malin@helptohelp.se, 0704087474

Läs mer i artikeln här.

 DONATE NOW!