NEWS & MEDIA

Media

2021-05-26

Intervju: Utbildning för alla – kan LTH-studenternas affärsmodell vara en del av lösningen?

Tillgång till utbildning är en del av FN:s hållbarhetsmål – i mål 4 ”God utbildning för alla” beskrivs utbildning som en mänsklig rättighet. Kan studielån vara en lösning för att stötta högre utbildning i utvecklingsländer?

Tillgång till utbildning är en del av FN:s hållbarhetsmål – i mål 4 ”God utbildning för alla” beskrivs utbildning som en mänsklig rättighet. Kan studielån vara en lösning för att stötta högre utbildning i utvecklingsländer?

Frågan ställer sig LTH-studenterna Carl Johansson och Jacob Lundborg Ander i sitt examensarbete i Innovationsteknik – ett examensprojekt som det nu är dags att presentera. Carl Johansson och Jacob Lundborg Ander har valt att arbeta med en affärsmodell för finansiering av högre utbildning i Tanzania. De har samarbetat med den svenska organisationen Help to Help som delar ut stipendier till studenter i Östafrika för att möjliggöra universitetsutbildning för fler.

Läs mer i artikeln här.

 DONATE NOW!