NEWS & MEDIA

Press release

2022-01-17

Help to Help växer och rekryterar Jenni Ginström som Head of Growth and Partnerships

Help to Help har rekryterat Jenni Ginström till en ny roll som Head of Growth and Partnerships. Jenni tillför värdefull erfarenhet från finans, pr och kommunikation med sin bakgrund på bland annat Danske Bank och pr-byrån Westander.

Help to Help har rekryterat Jenni Ginström till en ny roll som Head of Growth and Partnerships. Jenni tillför värdefull erfarenhet från finans, pr och kommunikation med sin bakgrund på bland annat Danske Bank och pr-byrån Westander. Help to Help finansierar högre studier för unga changemakers i Östafrika samt arbetar för att överbrygga gapet mellan studier och arbetsmarknad.

- Jag har följt Help to Help länge och är imponerad över den effektiva verksamheten man byggt upp, via en smart finansieringsmodell med tyngdpunkt på långsiktiga samarbeten med filantroper och företag. När vi nu ska växa ytterligare genom ett större fokus på dessa målgrupper hoppas jag att mina erfarenheter inom finansiering, partnerskap och strategisk kommunikation kommer till stor nytta, säger Jenni Ginström.

I sin roll som Head of Growth and Partnerships ansvarar Jenni för befintliga partnerskap med filantroper och företag samt har ett uppdrag att hitta nya strategiska samarbeten. Jenni är baserad på Help to Helps kontor på Norrsken House i Stockholm, tillsammans med stiftelsens VD Clara Luthman. 

- Nu känns det mer angeläget än någonsin att stärka framtidens demokratiska ledare och att nå ut med Help to Help-effekten till ännu fler. Med Jenni på plats i den nya rollen står vi redo att expandera och skapa möjligheter för fler unga changemakers i Östafrika att studera på universitet och komma ut i arbetslivet, säger Clara Luthman, VD. 

Help to Help har som mål att växa verksamheten till 2 500 studenter i sitt stipendieprogram år 2025, från dagens dryga 600. Under 2021 stod filantropiska givare och stiftelser för 54 procent av intäkterna. Företagssamarbeten stod för 32 procent och allmänheten/privata givare för 14 procent. Help to Help har ingen statlig finansiering.


För mer information, kontakta gärna:

Jenni Ginström, Head of Growth and Partnerships, 070-482 77 03, jenni@helptohelp.se

Clara Luthman, VD, 070-799 17 39, clara@helptohelp.se 

Detta är Help to Help

Stiftelsen Help to Help skapar social impact genom investering i universitetsstudier för unga changemakers i Östafrika, i dagsläget Tanzania och Uganda. Verksamheten grundades 2010 av Malin Cronqvist och drivs som en hybrid mellan ett startup-bolag och en välgörenhetsstiftelse, med en digital affärsmodell och en entreprenöriell organisationskultur. 

Verksamheten består av två delar: stipendieprogrammet Scholarship Program samt Help to Help Academy, som vuxit fram i syfte att öka den kompetens som efterfrågas i arbetslivet och minska steget till ett fast jobb efter examen. Finansieringen kommer huvudsakligen från partnerskap med filantroper och företag, men även från privatpersoner. Help to Help har sju anställda i Tanzania och två i Sverige.

www.helptohelp.se

Läs mer i artikeln här.

 DONATE NOW!