NEWS & MEDIA

Press release

2023-09-20

Tetra Laval förlänger samarbetet med Help to Help - stöttar unga changemakers i Uganda

Tetra Laval har samarbetat med Help to Help sedan 2017 och har möjliggjort vår expansion till Uganda. Nu förlänger industrikoncernen samarbetet i ytterligare sex år, till och med 2028. Tack vare stödet från Tetra Laval har hittills närmare hundra unga changemakers i Uganda kunnat utbilda sig till agronomer, jordbruksingenjörer, livsmedelstekniker och andra samhällsviktiga yrken.

Tetra Laval har samarbetat med stiftelsen Help to Help sedan 2017 och har möjliggjort organisationens expansion till Uganda. Nu förlänger industrikoncernen samarbetet i ytterligare sex år, till och med 2028. Tack vare stödet från Tetra Laval har hittills närmare hundra unga changemakers i Uganda kunnat utbilda sig till agronomer, jordbruksingenjörer, livsmedelstekniker  och andra samhällsviktiga yrken.

I Uganda är behovet stort att öka andelen högskoleutbildade personer. Av befolkningen på drygt 47 miljoner går endast 5 procent vidare till eftergymnasial utbildning, vilket är ett hinder för landets utveckling. Motsvarande siffra för Sverige är 45 procent. Hittills har 144 ungdomar fått möjlighet att utbilda sig vid ugandiska universitet med stöd av Help to Helps stipendieprogram, där Tetra Laval är en viktig finansiär. Under de kommande sex åren planerar Help to Help att anta ytterligare drygt 100 studenter i Uganda till programmet.

Studenterna som får stöd via Help to Help stöttar i sin tur sina familjer och lokalsamhällen ekonomiskt, som förebilder och ledare, och driver förändring i sina yrkesroller. Help to Helps effektmätningar visar att de tidigare stipendiaterna stöttar i genomsnitt 5-6 andra familjemedlemmar och släktingar finansiellt, minst ett år efter examen. Många möjliggör utbildning för syskon och andra familjemedlemmar genom att betala skolavgifter, mat eller boende. 95 procent av stipendiaterna har en kvalificerad sysselsättning minst ett år efter examen.  

- Tetra Laval har samarbetat med Help to Help i många år - vi har sett att modellen fungerar och leder till konkret och hållbar utveckling. Vi är stolta att fortsatt vara med och möjliggöra för fler unga talanger i Uganda att utbilda sig och samtidigt bidra till landets framtida kompetensförsörjning, inte minst på jordbruks- och livsmedelsområdet, säger Lars Holmquist, talesperson för Tetra Laval-gruppen. 

I likhet med många andra afrikanska länder är jordbruk huvudnäringen i Uganda. Jordbruksvaror svarar för nästan halva exporten och försörjer upp emot 80 procent av befolkningen, varav de flesta bedriver småskaliga jordbruk. Uganda har en ung och snabbt växande befolkning, där ungefär hälften är yngre än 15 år och drygt 70 procent är under 30 år. Samtidigt är medelåldern bland jordbrukare hög - ett generationsskifte inom jordbruket är nödvändigt samtidigt som dess metoder och arbetssätt behöver moderniseras. 

- Jag är väldigt glad över det förnyade förtroendet från Tetra Laval. Tillsammans med ett av Sveriges största företag kan vi erbjuda fler ungdomar i Uganda en livsavgörande utbildning. Hittills har samarbetet med Tetra Laval möjliggjort utbildning för nära hundra changemakers och vi ser fram emot att fortsätta göra skillnad för många fler, säger Clara Luthman, VD för Help to Help.

Läs mer i artikeln här.

 DONATE NOW!