NEWS & MEDIA

Blog post

2022-07-01

Uppsatssamarbete med KTH-studenter: Skills Development

Caroline Malmqvist och Lovisa Kullman, som studerar industriell ekonomi vid KTH i Stockholm, har under våren skrivit sin masteruppsats i samarbete med Help to Help. Temat var Skills Development - to support graduates in entering the labour market in Tanzania‍.

Uppsatssamarbete:
Skills Development - to support graduates in entering the labour market in Tanzania

Caroline Malmqvist och Lovisa Kullman, som studerar industriell ekonomi vid KTH i Stockholm, har under våren skrivit sin masteruppsats i samarbete med Help to Help. Arbetet gjordes i form av en så kallad Minor Field Study, ett program finansierat av Sida. Författarna tillbringade två månader i Dar Es Salaam för att intervjua Help to Help och andra liknande organisationer som arbetar med att överbrygga steget mellan studier och arbete. Intervjuer gjordes också med experter och tanzaniska studenter.

Uppsatsens huvudsakliga problemformulering var Hur kan kompetensutvecklingsorganisationer stödja akademiker att komma in på arbetsmarknaden i Tanzania? Uppsatsen undersöker också vilka utmaningar som nyutexaminerade upplever när de kommer ut på arbetsmarknaden, vad kompetensutvecklingsorganisationer redan gör idag och vilka förbättringar som kan göras. 

De största utmaningarna som tanzaniska studenter vittnar om är nätverk/kontakter, praktik/arbetslivsträning, att skriva formella dokument samt entreprenöriella kunskaper. I studien framkommer också att rätt attityd och ett proaktivt tankesätt är en generell utmaning bland tanzaniska studenter.

Dessa insikter är mycket värdefulla för Help to Help och vi kommer att använda studien som underlag när vi designar våra program inom Help to Help Academy, bland annat workshopen “How to get your first job”. 

Hela uppsatsen finns att läsa här: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1679486&dswid=1659

Läs mer i artikeln här.

 DONATE NOW!